Hong Kong International Franchise, Investment & Entrepreneur Expo 2006
Hong Kong International Franchise, Investment & Entrepreneur Expo 2006
Hong Kong International Franchise, Investment & Entrepreneur Expo 2006
簡介
目標
展覽會資料
參展商類別
參觀人士類別
參展商回響摘錄
去屆展覽會花絮
展覽會平面圖
參展商名錄
講座時間表
宣傳媒體

參展商名錄

按圖放大